Curriculum Vitae         

 

Home
Автобиография
Фотогалерия
д-р В.Алексиев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bullet1993
  завършва с отличие Природо-Математическа Гимназия - град Разград,
bullet19931999

  Софийски Медицински Университет ,

bullet2000
   Неотложно Звено - 30 ДКЦ - град София,
bullet2001

 

   Център за Спешна Медицинска Помощ - град София,

 

bulletЮни Декември
2002

 

 

  

 

 

   Клинична специализация по детски болести в          
Alfred I.duPont Hospital for Children of the Nemours Foundation,
 

                                        Wilmington, DE 
                                           &
 
             Thomas Jefferson University, Филаделфия, САЩ.

 

bullet

20032008

  

 

специализация по детски болести,

 

 докторантура в областта на детските белодробни и алергологични заболявания в    
 Детска Белодробна Клиника на МБАЛ "Александровска",

bullet

2008

 придобита специалност по педиатрия и  назначена за ординатор в Детска  
 Белодробна Клиника на МБАЛ "Александровска"

bullet

2009

 

  придобита научна степен "Доктор" при Медицински факултет на Медицински  
 
Университет - София с успешно защитен дисертационен труд на тема:
          "Клинико-лабораторни показатели определящи вероятен   риск за астма в
           ранна детска възраст".

bullet

2013

 

придобита специалност по детски белодробни болести.

 

HOME Автобиография Фотогалерия д-р В. Алексиев